Polityka prywatności

serwisu www.regraf.edu.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:


  • sesji Użytkownika,

  • ostatnio oglądanych produktów,


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail bądź telefonicznie zgodnie z danymi zamieszczonymi w zakładce kontakt.


W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z czym informujemy, że administratorem danych danych osobowych gromadzonych w procesie zawierania transakcji z księgarnią internetową regraf.edu.pl , jest


Regraf Michał Kwiatkowski z siedzibą Warszawa Wąwozowa 23/24 02-796 WarszawaW celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie , z ustawą o ochronie danych osobowych stosujemy następujące zasady :

  • Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, do której dostęp mają jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy naszej firmy;
  • Dane naszych klientów nie są one ujawniane innym firmom, ani osobom trzecim;
  • Są one przez nas wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień oraz, po wyrażeniu zgody przez Klienta, do informowania go o naszych nowościach i promocjach;
  • Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu oraz dokonania zmian w swoich danych.
Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej http://regraf.edu.pl są przetwarzane przez firmę:
Regraf Michał Kwiatkowski  działającej na podstawie wpisu o działalności gospodarczej
NIP: 951-219-26-16 , REGON 147091023

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:
• w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
• w celu realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie księgarni internetowej regraf.edu.pl;
• w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
• jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
Zasady bezpieczeństwa
regraf.edu.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
• nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:
• ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić ich odgadnięcie w prosty sposób przez osoby trzecie. W tym celu zaleca się w szczególności stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
• każdorazowym wylogowaniu się ze strony regraf.edu.pl po zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony regraf.edu.pl Wylogowanie ze strony regraf.edu.pl nastąpi po kliknięciu w tekst "Wyloguj się", który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony na czerwonym pasku;
• zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
• korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
• korzystaniu ze strony i księgarni internetowej regraf.edu.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych;
• nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony lub księgarni internetowej bonito.pl za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Księgarnia Internetowa regraf.edu.pl szanuje prywatność swoich Klientów. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z nich korzystać.
Gromadzenie danych
Zapytania HTTP kierowane do naszego serwera są przez nas przechowywane. Tym samym, znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści na regraf.edu.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony regraf.edu.pl nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce Użytkownika.
Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi regraf.edu.pl,  z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Zarejestrowani Użytkownicy”. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, czy na stronie nie pojawiły się błędy itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Zarejestrowani Użytkownicy
Wyjątkiem od powyższych zasad jest rejestracja Użytkowników, którzy zakładają konto na regraf.edu.pl oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną.
W odniesieniu do podmiotów i osób, które założyły konto na regraf.edu.pl, zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówień, e-mail, numer telefonu. W przypadku osób, które zgodziły się na przesyłanie informacji drogą elektroniczną odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do przesyłania tych informacji, informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości.