Regulamin

regraf.edu.pl

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL regraf.edu.pl , zwanego dalej „Sklepem”.

2. Właścicielem sklepu regraf.edu.pl jest firma REGRAF Michał Kwiatkowski  z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 23/24, posiadającym NIP 951-219-26-16 i REGON 147091023, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres do korespondencji ze Sklepem – ul. Wąwozowa 23/24, 02-796 Warszawa.

4. Każda osoba składając zamówienie w Sklepie i klikając pole „akceptuje warunki regulaminu sklepu” staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu, akceptuje go  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie odpowiedniego okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prawidłowe i sprawne wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1.      Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna: produktów oferowanych przez REGRAF Michał Kwiatkowski

2.       

§3 Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
– łącze internetowe,
– przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 7.0 bądź nowsza lub Mozilla Firefox wersja 5.0 bądź nowsza, lub Chrome 10 bądź nowsza, lub Safari 5 bądź nowsza, lub Opera 12 bądź nowsza,
– włączona obsługa Cookies,
– włączona obsługa JavaScript

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony Sklepu –  regraf.edu.pl, system Sklepu  wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.


5.Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.


6. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, sklep regraf.edu..pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.


7. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.


8. Sklep regraf.edu.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Sklep może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

9. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=plHYPERLINK „http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647″&HYPERLINK „http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647″answer=95647

– Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PLHYPERLINK „http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL”&HYPERLINK „http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL”locale=pl_PL

10. W ramach Sklepu  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu ;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu ;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.

10. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

§4 Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie i uzyskać potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sklep.

3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową regraf.edu.pl

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

– swoje imię i nazwisko,

– swój adres e-mail,

– adres do wysyłki zamówionego towaru,

– dodatkowo Klient może podać numeru telefonu do kontaktu

5. Klient zamawiając towar, dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy- zgodnie z formularzem zamówienia  – określając w szczególności rozmiar i ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby – inne specyficzne informacje.

6. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość jest uzależniona od wybranej formy płatności i rodzaju zamówienia. Cena towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny konkretnego produktu po złożeniu zamówienia. Użytkownik i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia. Cena wyświetlana w podsumowaniu zawiera koszt przesyłki zgodnie z dokonanym przez Klienta wyborem formy przesyłki.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzega także prawo do wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, a także wycofywania towarów ze sprzedaży.

10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

– Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w terminie maksymalnie 72 godzin od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

– Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

11. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo – czym jednocześnie rezygnuje z niedostępnego towaru, czy w całości anulowane.

12. Użytkownik może też zadecydować, że poczeka na niedostępny towar, z zastrzeżeniem że Sklep musi poinformować, czy realizacja w późniejszym czasie będzie możliwa, w tym celu Klient musi skontaktować się ze Sklepem. To rozwiązanie wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji całego zamówienia.

13. Jeśli Klient nie chce by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone. W sytuacji częściowej realizacji zamówienia Klient otrzyma zwrot wpłaconej wcześniej kwoty za niedostępy towar.

14. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

15. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

– Płatność przy odbiorze – odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu punktu odbioru (Sklep nie wysyła towarów za pobraniem

– płatności internetowe (przelewy) za pośrednictwem PAYU

Przelewy, które akceptowane są przez Sklep, to tzw. „szybkie przelewy” dokonane przy użyciu pośrednika – serwisu payu.pl.  Płatności internetowe polegają na tym, ze przy wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

Ostrzeżenie o możliwych  nieuczciwych działaniach podmiotów trzecich:

Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją o nagłej zmianie numeru konta do wpłaty – wraz z prośbą o wpłatę na to konto.  W przypadku otrzymania takiej wiadomości Klient proszony jest o zgłoszenie tego Sklepowi oraz o bezwzględne niedokonywanie wpłaty na podane konto.  Jeśli wbrew temu ostrzeżeniu Klient dokona wpłaty, to Sklep nie odpowiada za tak dokonywane płatności.

Klient proszony jest także o przesłanie – w niezmienionej formie – Sklepowi wszelkich wiadomości, które Klient otrzymał rzekomo od Sklepu i jego administratora , a co do których nabrał podejrzeń – co do faktycznego nadawcy tych wiadomości. Klient nie powinien odpowiadać na takie wiadomości, a wysłać je powinien Sklepowi na adres e-mail podany w zakładce „kontakt” na stronie Sklepu.

Klient proszony jest też o zgłaszanie Sklepowi, jeśli otrzyma wiadomość, w której będzie podana nazwa Sklepu lub jakiekolwiek dane, które będą się ze Sklepem kojarzyły, a w której to wiadomości będzie prośba o dokonanie przelewu tradycyjnego – bezpośrednio na konto Sklepu. Również w takich przypadkach Klient  dokonuje przelewu na własne ryzyko.

16. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego złożeniu przez Klienta – z zastrzeżeniem 72 godzin na potwierdzenie zamówienia przez Sklep.

17. UWAGA: W przypadku wybrania, jako formy płatności przelewu – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć siedmiodniowy termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi lub poczcie polskiej.

18. Użytkownik  jeśli wybiera opcję zapłaty poprzez „szybki przelew” powinien go dokonać w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia, w innym wypadku Sklep zastrzega prawo do anulowania zamówienia.

19. Zamówiony towar jeśli jest dostępny, przekazywany jest Poczcie Polskie, firmie DPD lub InPost w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy) od złożenia zamówienia lub – w przypadku braku towaru – od momentu otrzymania zgody Klienta na wykonanie zamówienia częściowego.

20. UWAGA: dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

21. Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej,firmy kurierskiej DPD lub InPost.

22. Dostarczeniem towaru do Klienta zajmuje się Poczta Polska, firma DPD lub InPost . Terminy dostaw zamówionych towarów powinny być zgodne z terminami podanymi przez te firmy w swoich regulaminach. W przypadku, gdy czas dostawy przekroczy ww. terminy, należy przekazać odpowiednią informację do Sklepu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru lub informację o braku otrzymania przesyłki.

23. Koszt przesyłki ponosi Klient, chyba że jest to inaczej zdefiniowane w konkretnych przypadkach, koszt przesyłki uzależniony jest od ilości, rozmiaru i wagi zamówionego towaru i określony jest w na stronie internetowej Sklepu – regraf.edu.pl w zakładce „info”.

24. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura  dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług. Faktura wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

– Imię i nazwisko/firmę,

– Adres zamieszkania/siedziby,

– Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

– Numer zamówienia,

– Adres korespondencyjny

26. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

27. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§5 Produkty

1. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe i pełnowartościowe , chyba że jest to odrębnie sprecyzowane co do konkretnego produktu.

2. Wszelkie wzory grafik na oferowanych produktach są własnością firmy REGRAF Michał Kwiatkowski. W związku z tym elementy te podlegają ochronie wynikającej z odpowiednich przepisów.

3.UWAGA: Zdjęcia na stronach Sklepu mają jedynie charakter poglądowy ich kolorystyka może nieznacznie różnić.

§6 Odstąpienie od umowy – zwrot rzeczy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania rzeczy (przesyłki z towarem). Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: regraf.edu.pl w zakładce „Reklamacje produktów”. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Hirszfelda 18/15, 02-776 Warszawa

2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.

3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura lub paragon).

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób chroniący go  przed uszkodzenie w transporcie.

5. Przesyłki za pobraniem nie będą przez Sklep przyjmowane.

6. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot w ciągu 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

7. Pieniądze za zwrócony towar zostanę przez Sklep odesłane na podany przez Klienta – w formularzu do zwrotu – numer konta bankowego , a w razie jego braku wskazany w chwili zamówienia lub w oświadczeniu o odstąpieniu adres zamieszkania.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy compro12@gmail.pl

2. Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany wyłącznie z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o niezgodności towaru z umową.

3. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL regraf.edu.pl w zakładce „Reklamacje produktów” zamieszczony został formularz reklamacyjny.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe oraz krótki opis okoliczności zauważenia wady.

5. Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres podany na stronie internetowej re graf.edu.pl w zakładce „kontakt”.

6. Wraz z reklamowanym towarem Klient powinien przesłać dokument, w którym składa reklamacje ( dla ułatwienia sugerujemy wypełnienie dostępnego w zakładce ”Reklamacje produkt®ów” formularza reklamacji) oraz dowód zakupu.

7. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu – w zakresie zgłoszonej reklamacji – Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

8. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

9. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub przy złożeniu zamówienia, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczył w zgłoszeniu reklamacyjnym, że żąda odpowiedzi w formie listownej.

10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu i dokona zwrotu kosztów przesyłek.

§8 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie regraf.edu.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w Sklepie konta użytkownika – kierując odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej podany na stronie Sklepu w zakładce „kontakt”.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu.  Zarejestrowani klienci  Sklepu regraf.edu.pl zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu regraf.edu.pl , z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.

6. REGRAF Michał Kwiatkowski nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.